Please wait...

ใบสมัครงาน แบบรายเดือน go to บริษัทแปซิฟิก แปรรูปสัตว์น้ำจำกัด

ฝากประวัติกับ PFP

กรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนสมัคร
*กรุณาใส่ วันเดือนปี เกิด เป็น คศ. (เช่น 02/02/1994)